Libros...

10/05/13 por Victor Amela
MÓN MEDIEVAL | Entrevista a Víctor Amela, per Pau Valero

Victor M. Amela descobreix que Morella va acollir els últims càtars

INDOMABLES PASSIONS HUMANES

nº 18 de la revista EL MÓN MEDIEVAL

TexT: Pau Valero
FoTos: rosmi Duaso / FoToTexT BCN