Tv...

16/03/11 por Victor Amela
Víctor Amela | debat Canal Català:

Un debat ple d’opinions estranyes…
Part 1 del debat: